Uncategorized

Còmic al Passeig de Vic

L’any passat vàrem començar a realitzar un serial de còmic per promocionar els espais ETC i L’Orfeó (Vic) entre els joves. Es poden veure al començament i al final del Passeig de Vic.

El año pasado empezamos a realizar un serial de cómic para promocionar las salas ETC i L’Orfeó (Vic) entre los jóvenes. Se pueden ver al inicio i final del Passeig de Vic.

comic_01_etc comic_01_orfeo comic_02_etc comic_02_orfeo

Il·lustracions Xevidom

Diumenges familiars a Vic

Il·lustració per a postal promocional de la programació familiar a Vic (Espai ETC i Atlàntida) de gener a maig d’enguany. Com que era la primera postal, se’m va acudir la idea d’un nen mirant a través de les cortines de l’escenari, encuriosit, mirant que s’hi fa allà dins -pensant més en l’ETC, un espai nou a Vic i que molta gent encara no coneix-. La imatge darrere les cortines és calcada d’ El meu veí Totoro, del gran Hayao Miyazaki.

Ilustración para postal promocional de la programación familiar en Vic (Espai ETC y Atlàntida) de enero en mayo de este año. Como era la primera postal, se me ocurrió la idea de un niño mirando a través de las cortinas del escenario, curioso, mirando que se hace allí dentro -pensando más en el ETC, un espacio nuevo en Vic y que mucha gente aún no conoce-. La imagen detrás de las cortinas es calcada de Mi vecino Totoro, del gran Hayao Miyazaki.