Il·lustracions Montse, Il·lustracions Xevidom

Scarlett Johansson

Montse: Aquesta va ser una de les primeres làmines que vaig fer per a la sèrie d’il·lustracions de Ripoll, que combina dibuixos de dones amb cartes antigues, fotografies o gravats de l’època.

Esta fue una de las primeras láminas que hice para la serie de ilustraciones sobre Ripoll, combinando dibujos de mujeres con cartas antiguas i fotos de la época.

Xevidom: Vaig fer aquest dibuix entre encàrrecs, per passar l’estona, fent servir un dels cartrons que utilitzo per fer proves amb els pinzells quan pinto. D’intencionat només hi ha el dibuix de l’Scarlett amb tinta xina, tota la resta és casual.

Hice este dibujo entre encargos, para pasar el rato. Utilizé los cartones en los que hago pruebas con los pinceles cuando pinto. De intencionado sólo hay el dibujo de Scarlett con tinta xina. El resto es casual.