AUQUES

Auca com a regal original per les noces d’or

Una forma sorprenent de fer que el matrimoni que celebra els 50 anys de casats s’emocioni és regalant-los-hi una auca que expliqui la seva llarga història. A través de vinyetes i rodolins els farem protagonistes dels seus 50 anys de casats.