Uncategorized

Còmic al Passeig de Vic

L’any passat vàrem començar a realitzar un serial de còmic per promocionar els espais ETC i L’Orfeó (Vic) entre els joves. Es poden veure al començament i al final del Passeig de Vic.

El año pasado empezamos a realizar un serial de cómic para promocionar las salas ETC i L’Orfeó (Vic) entre los jóvenes. Se pueden ver al inicio i final del Passeig de Vic.

comic_01_etc comic_01_orfeo comic_02_etc comic_02_orfeo