Il·lustracions Montse

Il·lustracions per decorar

La Montse ha creat una línia de rostres femenenins, ideals per regalar com a element decoratiu. Són impressions de molt bona qualitat a preus molt assequibles i que a més estan seriades, per la qual cosa són més personalitzades i tenen molt més valor que qualsevol “quadre” que es pugui comprar en grans superfícies, i que normalment solen tenir tots els veïns del barri:)

+info: montse@xevidom.com

Montse ha creado una linea de rostros femeninos, ideales para regalar como elemento decorativo. Son impresiones de muy buena cualidad a precios muy asequibles. Además están seriadas por lo cual son mucho más personalizadas y tienen mucho más valor que cualquier “cuadro” que se pueda comprar en unos grandes almacenes y que normalmente, suelen tener todos los vecinos del barrio en su sala de estar:)

+info: montse@xevidom.com

Il·lustracions Montse

Il·lustracions

“Dones de cine” és un conjunt de retrats d’actrius mítiques del cinema, dibuixats a llapis i carbonet i amb collage de photoshop. La selecció de les actrius correspon a un criteri personal més que cinematogràfic. He intentat transmetre no tan sols a l’actriu sinó  també a la dona. La vida bohemia i rebel de la sensual i intel·ligent Louise Brooks que va ser arraconada pel cinema de Hollywood un cop va començar el cine sonor; la imatge de “femme fatale” de Veronica Lake, que va morir massa jove en la misèria.L’assatjament que va patir Tippi Hedren per part d’Alfred Hitchcock; la mirada penetrant de la temperamental Vivien Leigh, que patia profundes depressions….

“Dones de Cine” (“Mujeres del cine”) es un conjunto de retratos de actrices míticas del cine, dibujadas a lápiz y carboncillo y acabadas con photoshop. La selección de las actrices corresponde a un criterio más personal que cinematográfico. He intentado transmitir al espectador de la ilustración, no sólo a la actriz sinó a la mujer: la vida bohemia y rebelde de la sensual e inteligente Louise Brooks que fue olvidada por el cine de Hollywood después de empezar el cine sonoro; la imagen de “femme fatale” de Veronica Lakem que murió demasiado joven en la miseria. El asedio que sufrió Tippi Hedren por parte de Alfred Hitchocock; la mirada penetrante de la temperamental Vivien Leigh, que sufría profundas depresiones…