Il·lustracions Montse, Il·lustracions Xevidom

1936Z: quatre il·lustracions

Les quatre il·lustracions que hem presentat pel llibre 1936Z: La guerra civil zombi, de Javier Cosnava, que també comptarà amb els dibuixos de molts altres autors -Toni Carbós, Miquel Avilés, Rubén del Rincón…-

Las cuatro ilustraciones que hemos presentado para el libro 1936Z: La guerra civil zombi, de Javier Cosnava, que también contará con los dibujos de muchos otros autores – Toni Carbós, Miquel Avilés, Rubén del Rincón…-

Il·lustracions Montse

Dibuixos Montse

He recuperat aquests dibuixos que vaig fer quan tenia vint anys. Vaig passar una època que dibuixava d’una manera automàtica, és a dir, em posava davant el paper en blanc i sortia el què sortia. La veritat és que trobo a faltar aquesta inspiració tan espontània, inconscient diria jo. Entre ells hi ha un dibuix de Gregory Peck que vaig fer en un quartet, directe a boli.

Puc dir que era una forma de dibuixar autèntica

He recuperado estos dibujos que hice cuando tenía veinte años. Pasé una época que dibujava de una forma automática. Delante del papel en blanco salía lo que salía. Entre ellos hay un dibujo de Gregory Peck que hice en un cuarto de hora directo a boli.

La verdad es que echo en falta esa inspiración espontanea, inconsciente diría. Puedo decir que era una forma de dibujar autentica.

Il·lustracions Montse

Il·lustracions per decorar

La Montse ha creat una línia de rostres femenenins, ideals per regalar com a element decoratiu. Són impressions de molt bona qualitat a preus molt assequibles i que a més estan seriades, per la qual cosa són més personalitzades i tenen molt més valor que qualsevol “quadre” que es pugui comprar en grans superfícies, i que normalment solen tenir tots els veïns del barri:)

+info: montse@xevidom.com

Montse ha creado una linea de rostros femeninos, ideales para regalar como elemento decorativo. Son impresiones de muy buena cualidad a precios muy asequibles. Además están seriadas por lo cual son mucho más personalizadas y tienen mucho más valor que cualquier “cuadro” que se pueda comprar en unos grandes almacenes y que normalmente, suelen tener todos los vecinos del barrio en su sala de estar:)

+info: montse@xevidom.com

Il·lustracions Montse

Il·lustracions

“Dones de cine” és un conjunt de retrats d’actrius mítiques del cinema, dibuixats a llapis i carbonet i amb collage de photoshop. La selecció de les actrius correspon a un criteri personal més que cinematogràfic. He intentat transmetre no tan sols a l’actriu sinó  també a la dona. La vida bohemia i rebel de la sensual i intel·ligent Louise Brooks que va ser arraconada pel cinema de Hollywood un cop va començar el cine sonor; la imatge de “femme fatale” de Veronica Lake, que va morir massa jove en la misèria.L’assatjament que va patir Tippi Hedren per part d’Alfred Hitchcock; la mirada penetrant de la temperamental Vivien Leigh, que patia profundes depressions….

“Dones de Cine” (“Mujeres del cine”) es un conjunto de retratos de actrices míticas del cine, dibujadas a lápiz y carboncillo y acabadas con photoshop. La selección de las actrices corresponde a un criterio más personal que cinematográfico. He intentado transmitir al espectador de la ilustración, no sólo a la actriz sinó a la mujer: la vida bohemia y rebelde de la sensual e inteligente Louise Brooks que fue olvidada por el cine de Hollywood después de empezar el cine sonoro; la imagen de “femme fatale” de Veronica Lakem que murió demasiado joven en la miseria. El asedio que sufrió Tippi Hedren por parte de Alfred Hitchocock; la mirada penetrante de la temperamental Vivien Leigh, que sufría profundas depresiones…

Il·lustracions Montse, Il·lustracions Xevidom

Scarlett Johansson

Montse: Aquesta va ser una de les primeres làmines que vaig fer per a la sèrie d’il·lustracions de Ripoll, que combina dibuixos de dones amb cartes antigues, fotografies o gravats de l’època.

Esta fue una de las primeras láminas que hice para la serie de ilustraciones sobre Ripoll, combinando dibujos de mujeres con cartas antiguas i fotos de la época.

Xevidom: Vaig fer aquest dibuix entre encàrrecs, per passar l’estona, fent servir un dels cartrons que utilitzo per fer proves amb els pinzells quan pinto. D’intencionat només hi ha el dibuix de l’Scarlett amb tinta xina, tota la resta és casual.

Hice este dibujo entre encargos, para pasar el rato. Utilizé los cartones en los que hago pruebas con los pinceles cuando pinto. De intencionado sólo hay el dibujo de Scarlett con tinta xina. El resto es casual.

Il·lustracions Montse

Il·lustracions de Ripoll

Aquests dies estic realitzant una altra il·lustració que s’inclou dins la sèrie “Il·lustracions de Ripoll”. Combino elements com fotografies antigues originals, postals i cartes amb la il·lustració. Ara estic fent diverses proves.

Estos días estoy realizando otra ilustración que se incluye dentro de la serie “Ilustraciones de Ripoll”. Normalmente combino fotografías antiguas, postales i cartas con la ilustración. Ahora estoy haciendo diferentes pruebas.